Reklamační list

Ke stažení: reklamacni_list_knihovnicka_cz.pdf a reklamacni_list_knihovnicka_cz.doc

Náhled formuláře


Tento formulář použijte v případě, že uplatňujete práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou ve lhůtě 24 měsíců od převzetí díla. Tento formulář vyplňte a spolu s dílem zašlete na adresu zhotovitele.

Adresát:
TRIBUN EU s.r.o.
IČ 276 62 101
Cejl 892/32
602 00 Brno

Oznamuji, že tímto uplatňuji práva z odpovědnosti za vady ze smlouvy o dílo
(Zde uveďte označení smlouvy, co jste si objednal(a) či jiný způsob identifikace smlouvy)
Dílo má tyto vady
(Popište podrobně veškeré vady, které dílo vykazuje, a v čem spatřujete jejich příčinu)
Datum převzetí díla
(Uveďte, kdy jste Vy, nebo Vámi pověřená osoba převzal(a) zboží, například od přepravce)
Uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady
(Zvolte jednu z možností, jak má být vaše reklamace vyřízena)

□ Odstranění vad                     □ Sleva z ceny díla
□ Odstoupení od smlouvy                □ Dodání nového díla

Jméno a příjmení spotřebitele
(Uveďte Vaše jméno a příjmení, které jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy)Adresa spotřebitele
(Uveďte Vaši adresu, kterou jste uvedl(a) při uzavírání smlouvy)

Podpis spotřebitele
(Povinně pouze pokud tento formulář zasíláte v listinné podobě)Datum
(Uveďte datum odeslání formuláře)